support Arduino Nano R3

De Arduino Nano is een klein, compleet, breadboard-vriendelijk ontwikkelboard gebaseerd op de ATmega328P, dezelfde chip als de UNO, uitgewerkt op minimaal formaat.

Soldeer de lange headers aan de lange kanten van het board. Gebruik de headers voor interne communicatie met andere modules, de ICSP pinnen, niet of soldeer ze vanaf de onderzijde (uitstekend naar boven). Gebruik voor seriële communicatie als uploaden een Mini-USB kabel.

Nano pin configurartie
Nano pin configurartie

Open de laatste versie van de Arduino ontwikkelsoftware. Selecteer in het tools>board menu Arduino Nano en Atmega328P (old bootloader) in het tools>processsor menu.

Nano tools menu instellingen