support-ledstrip

Installatie

strip PIN Arduino PIN Description
GND zwart GND Ground
VCC rood 5V Supply voltage
DATA geel Digital pin Stuursignaal

Download de Arduino library op Adafruit_NeoPixel en installeer met menu sketch>libraries>add from zip.

Aanbevolen:

 • Plaats een 1000 uF condensator tussen de + and – aansluitingen van de strip.
 • Houd de draadlengte tussen de Arduino en de eerste pixel zo kort mogelijk
 • Voer de DATA-IN van de strip door een 300-500 OHM weerstand.
 • Vermijd aansluite op een live circuit. Als het niet anders kan, verbind dan eerst de GROUND (-), dan + en als laatste de data.
 • Gebruik bij een 3.3V microcontroller bij voorkeur een LOGIC-LEVEL CONVERTER voor de data line.

Voorbeeld van basis sketch:

#include "Adafruit_NeoPixel.h"

#define LED_PIN  6

#define LED_COUNT 8

Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);


// setup() function -- runs once at startup --------------------------------

void setup() {
 strip.begin();      // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)
 strip.show();      // Turn OFF all pixels ASAP
 strip.setBrightness(50); // Set BRIGHTNESS to about 1/5 (max = 255)
}


// loop() function -- runs repeatedly as long as board is on ---------------

void loop() {
 // Fill along the length of the strip in various colors...
 colorWipe(strip.Color(255,  0,  0), 50); // Red
 colorWipe(strip.Color( 0, 255,  0), 50); // Green
 colorWipe(strip.Color( 0,  0, 255), 50); // Blue

 // Do a theater marquee effect in various colors...
 theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White, half brightness
 theaterChase(strip.Color(127,  0,  0), 50); // Red, half brightness
 theaterChase(strip.Color( 0,  0, 127), 50); // Blue, half brightness

 rainbow(10);       // Flowing rainbow cycle along the whole strip
 theaterChaseRainbow(50); // Rainbow-enhanced theaterChase variant
}


// Some functions of our own for creating animated effects -----------------

void colorWipe(uint32_t color, int wait) {
 for(int i=0; i RGB
    strip.setPixelColor(c, color); // Set pixel 'c' to value 'color'
   }
   strip.show();        // Update strip with new contents
   delay(wait);         // Pause for a moment
   firstPixelHue += 65536 / 90; // One cycle of color wheel over 90 frames
  }
 }
}